Общи условия за закупуване чрез vidaXL Marketplace

Прикачен(и) файл(ове): 

Общи условия за закупуване чрез vidaXL Marketplace

Общи условия за ползване Продавач vidaXL

Член 1 – Определения
vidaXL Marketplace

Частното дружество с ограничена отговорност vidaXL Marketplace Europe BV, разположено на адрес Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Оперира в Холандия с номер по ДДС NL859812108B01, търгува под номер на търговската камара (KvK) 74214802 на уебсайтовете vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk;

Среда

Уебсайтът на vidaXL Marketplace. Уеб адресът е „vidaXL“, последван от разширението за държава (.nl / .be / .co.uk и т.н.). Например, www.vidaxl.nl и всяко друго приложение, проектирано от vidaXL Marketplace.

Платформа

Средата, в която трети страни предлагат продукти на Потребителите.

Потребител

Всеки посетител на средата.

Продавач

Трето лице, юридическо или физическо лице, предлагащо продукти на Потребителите чрез Платформата.

Клиент

Потребител на средата, който пристъпва към закупуване на артикул чрез Платформата.

Споразумение за продажба

Договорът за покупка, който възниква между Продавача и Клиента чрез Платформата.

Член 2 - Приложимост

2.1 Тези условия се прилагат при поръчката и закупуването на продукти от Продавачите чрез Платформата (по-долу: Общи условия за закупуване чрез vidaXL Marketplace). Тези условия могат да бъдат консултирани и на уебсайта на vidaXL Marketplace.

2.2 Всеки клиент, който направи поръчка за продукт, предлаган от Продавача в средата, приема приложимостта на Общите условия за закупуване чрез vidaXL Marketplace.

2.3 Отклонения от разпоредбите на тези Общи условия за закупуване чрез vidaXL Marketplace могат да се отправят писмено. Останалите разпоредби ще останат в пълна сила и действие.

2.4 Тези Общи условия за закупуване чрез vidaXL Marketplace са приложими както за купувачите, които се квалифицират като (общи) потребители, така и купувачите, които се квалифицират като бизнес потребители.

2.5 Всички права и претенции, както е посочено в тези Общи условия за закупуване чрез vidaXL Marketplace и във всякакви други споразумения, които са сключени в полза на vidaXL Marketplace, са предвидени също така в полза на посредници и други трети лица, ангажирани от vidaXL Marketplace, включително Продавача(ите).

2.6 vidaXL Marketplace има право да променя тези Общи условия за закупуване чрез vidaXL Marketplace. Променените условия ще бъдат приложими веднага след публикуването им на уебсайта. Ако купувачът след това направи поръчка, той по този начин приема приложимостта на тези общи условия.

Член 3 - Контакт с клиента

3.1 Клиентът трябва да отговаря поне на следните изисквания:

- Клиентът трябва да има клиентски акаунт във vidaXL Marketplace;

- Клиентът да е навършил 18 години;

- Връзката с клиента може да бъде по имей

3.2 vidaXL Marketplace винаги има право да не обработва определени поръчки от Продавачите или да прилага определени условия към определени поръчки.

3.3 Клиентът няма право да разрешава на други да използват акаунта му.

3.4 Клиентът декларира, че действа в съответствие с Общите условия за закупуване чрез vidaXL Marketplace и всички приложими закони и разпоредби.

3.5 Клиентът отговаря за точността на данните в собствения си акаунт.

Член 4 - Оферти на трети страни

4.1 vidaXL Marketplace е търговски представител на Продавача. Клиентът потвърждава, че Договорът за покупко-продажба е сключен между Клиента и Продавача и че vidaXL Marketplace не е или няма да бъде страна по това споразумение.

4.2 В случай на въпроси или оплаквания относно закупените от Клиента продукти, Клиентът трябва да се свърже директно със съответния Продавач. Клиентът потвърждава, че в тези случаи не може да предявява претенции към vidaXL Marketplace и че vidaXL Marketplace по никакъв начин не носи отговорност, включително за дефекти в закупения/ите продукт/и.

Член 5 - Поръчка и доставка

5.1 Клиентът може да направи поръчка на vidaXL Marketplace чрез обичайния процес на поръчка за продукт, предлаган от Продавача.

5.2 Клиентът получава фактура от Продавача.

5.3 Собствеността на доставените артикули ще бъде прехвърлена само когато Клиентът изпълни задължението си за плащане.

Член 6 - Възстановяване и плащане

6.1 Клиентът дължи на vidaXL Marketplace покупната цена на продукта(ите), закупен от Продавача чрез Платформата. Клиентът не се освобождава от задължението си за плащане чрез директно плащане към продавача.

Член 7 - Разпоредби за закупуване от Продавач(и)

7.1 Ако Клиент закупи продукт от Продавач чрез Платформата, Клиентът се задължава да прочете и приеме общите условия за продажба на съответните Продавачи (търговци), от които закупува един или повече продукт(и) чрез Платформата.

Член 8 - Информация и използване на данни

8.1 Клиентът ще следи внимателно имейла си, за да може Клиентът да се запознае своевременно с информацията, изпратена им от vidaXL Marketplace или Продавача.

8.2 vidaXL Marketplace не носи отговорност за информация, която не се появява навреме или изглежда неясна или за явни грешки, независимо от това коя информация произхожда или на кого е предоставена.

8.3 Клиентът декларира, че е запознат и се съгласява, че неговите имена и адрес, данни, имейл адрес и телефонен номер ще бъдат предоставени на Продавача, доколкото те са необходими за изпълнение на Договора за покупка или ако Клиентът е дал разрешение за това. Продавачът има право да използва данните на Клиента само до степента, в която това е необходимо за обработка и изпълнение на Договора за покупка или ако Клиентът е дал разрешение за използването на данните.

8.4 Клиентът потвърждава, че система за оценка е част от процеса на продажбите. Клиентът ще бъде поканен чрез имейл. Клиентът декларира, че ще участва добросъвестно в случай, че реши да участва. Клиентът гарантира, че цялата предоставена от него информация е вярна и не е подвеждаща. Клиентът ще се въздържа от предоставяне и/или споменаване на обидна, заплашителна и/или клеветническа информация.

8.5 vidaXL Marketplace винаги има право да откаже публикуването на оценка на сайта или да я премахне, ако оценката противоречи на законите или разпоредбите, обществения ред и/или морала.

Член 9 - Комуникация между Клиента и Продавача

9.1 Цялата комуникация между Клиента и Продавача, която преминава през vidaXL Marketplace, може да бъде видяна и използвана от vidaXL Marketplace за:

  • Поддръжка на Клиента и/или Продавача в случай на въпроси и/или проблеми;
  • Преценка дали Продавачът отговаря на изискванията;
  • Анализ и подобрения на процеса

9.2 Клиентът дава на vidaXL Marketplace разрешение за съхраняване, преглед и използване на комуникацията в съответствие с разпоредбите на параграф 1 в този член.

Член 10 - Разни

10.1 vidaXL Marketplace има право да ограничи, да не предостави или отмени определени привилегии или да блокира използването на акаунта или възможността за поръчка, отказ или да ограничи стоки на Продавач(и) чрез vidaXL Marketplace, в зависимост от търговската история на Клиент по собствена преценка на vidaXL Marketplace.

Член 11 - Клауза за прекратяване

Ако една от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде или стане недействителна, ефективността на останалите разпоредби не се влияе от това. Неефективна разпоредба се счита за заменена с ефективна разпоредба, когато е възможно най-близка до неефективната разпоредба.

vidaXL Marketplace винаги има право да преустанови функционалността за целите на офертите на Продавачите на vidaXL Marketplace.

Член 12 – Приложим закон и юрисдикция

Общите условия за закупуване чрез vidaXL Marketplace се уреждат изключително съгласно нидерландското законодателство. Всички спорове, произтичащи от настоящите Общи условия, се отнасят изключително до Окръжния съд на Ост-Брабант, местоположението на Хертогенбош, освен ако законът конкретно не определя друг съд.