Общи условия на #sharemevidaXL

Здравейте, 😊 !

Пренасочени сте тук, защото ние наистина харесваме Вашето съдържание и ние;

vidaXL и свързаните с нея дружества (по-нататък „vidaXL“);

поискахме Вашето съгласие за разпространение на Вашето аудио-визуално съдържание („Произведение“) на (inter alia) нашите уебсайтове, нашите профили в социалните мрежи като Instagram, Facebook и Pinterest („Профили"), промоционални имейли и реклами и всички други маркетингови, промоционални и рекламни инициативи.

Предоставяме Ви възможност да рекламирате работата си на нашите уебсайтове и в нашите профили. За тази цел се нуждаем от изричното Ви съгласие за използване на заявеното произведение.

 1. Вие потвърждавате, че сте:
  1. Пълнолетно физическо лице;
  2. Потребител, собственик, наемател или друг титуляр, който Ви дава право да разрешите прехвърлянето; и,
  3. Автор на оригиналното произведение, което сте споделили.
 2. Без да се засягат разпоредбите на част VII, с добавянето на хаштага #sharemevidaxl към Вашето съдържание, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и ни предоставяте право; безвъзмездно, така че изрично се отказвате да получавате каквато и да е компенсация или възнаграждение от vidaXL в резултат на това прехвърляне; без териториални ограничения, т.е. за целия свят; неотменимо, така че лицензът не може да бъде отнет или прекратен при никакви обстоятелства, освен при спазване на разпоредба VII в споразумението; безсрочно, т.е. с неограничена продължителност; неизключително, така че можете да използвате същото произведение и да разрешите други лицензи; прехвърляемо и сублицензируемо; да:
 1. използваме, възпроизвеждаме, разпространяваме, показваме публично, изпълняваме публично, излагаме и използваме по друг начин Произведението, изцяло или частично, във всеки от нашите уебсайтове, нашите Профили и всички други медийни канали, включително нашия информационен бюлетин и печатни медии, както преценим по собствено усмотрение. Това изрично включва всички известни и неизвестни форми на интернет предложения;

 1. разрешим други лица да използват, възпроизвеждат, разпространяват, показват публично, представят публично, излагат и използват по друг начин Произведението, изцяло или частично, във всеки от нашите уебсайтове, нашите Профили, всички други медийни канали, включително нашия бюлетин и печатни медии, без Вашето съгласие;

 1. променяме, редактираме, превеждаме, съхраняваме, включваме в колективни произведения или създаваме производни произведения на Произведението, изцяло или частично, без Вашето съгласие.

 1. Освен това, като добавяте хаштага #sharemevidaxl към съдържанието си в Instagram, Вие потвърждавате, че използването на Вашето произведение не нарушава никакви лични права на трети лица. Ако трети лица са включени във Вашето Произведение, Вие потвърждавате, че те са съгласни с настоящия лиценз на Вашето Произведение.
 2. vidaXL трябва да бъде информирана възможно най-скоро в случай на нарушения на авторското право и на правата на личността, за да ѝ бъде предоставена възможност да предприеме подходящи действия за намаляване на съществуващите или потенциалните щети и искове. vidaXL в никакъв случай не носи отговорност за нарушения на ситуациите, посочени в части I, II и III от настоящите Общи условия. 
 3. За използването и разпространението на Вашата работа в нашите акаунти можем да обработваме необходимите лични данни, т.е. Вашето аудио-визуално съдържание, маркирано с хаштаг или споменаване на марката vidaXL, името на Вашия акаунт и по изключение други данни, които може да сте публикували в социалните мрежи (напр. Вашия имейл адрес), за да Ви отдадем дължимото за Вашата работа. Имате право да поискате достъп до личните си данни, както и да ги коригирате и изтриете или да ограничите обработката им, да възразите, както и да оттеглите съгласието си. Можете да се възползвате от тези права, като се свържете с webservice@vidaxl.bg. Можете да намерите повече информация в нашата Декларация за поверителност и бисквитки.

 1. Съгласявате се с всички условия, които смятаме за най-подходящи за vidaXL, да предоставим кредит за Вашата работа, и потвърждавате, че не сме задължени да Ви предоставим кредит по някакъв конкретен начин.

 1. Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение с двуседмично предизвестие в писмена или електронна форма. В такъв случай ще трябва да ни уведомите, като изпратите имейл на адрес social.media@vidaxl.com. Ако се възползвате от това право за прекратяване на лиценза, vidaXL няма да има право да използва Ваше произведение за в бъдеще. Всяко вече публикувано произведение/кампания, няма да бъде променено/изтрито и няма да имате право да поискате това.

 1. Сайтът vidaXL, профилите в социалните мрежи, търговските марки, логата и др. са защитени от закона за интелектуалната собственост. Вие потвърждавате и се съгласявате, че не придобивате никакви права на интелектуална собственост по отношение на горепосоченото и всяко свързано съдържание.

 1. Всяко изменение или допълнение към настоящото споразумение се извършва в писмена или електронна форма. Ако отделна разпоредба на настоящото споразумение или част от него е или стане недействителна, това не води до недействителност на останалите разпоредби на споразумението. Доколкото е допустим избор на приложимо право, това споразумение се урежда изключително от законите на Генералните щати на Нидерландия.

Сърдечни благодарности,

Екипът на vidaXL